Nutrilite Health Coach

แนะนำเรื่องสุขภาพดีๆ

Health Coach Tips

สุขภาพเด็ก

เด็กสุขภาพดี

สุขภาพเด็ก

วัยเด็กเป็นวัยที่มีพัฒนาการทางสมองและร่างกายอย่างรวดเร็ว ความต้องการพลังงานและ สารอาหารรวมทั้งวิตามินและเกลือแร่จะเพิ่มขึ้นตามอายุ ซึ่งในวัยแรกเกิดจนถึงขวบปีแรก นมแม่ เป็นอาหารที่ดีที่สุดของลูก หลังจากนั้นอาหารจะเริ่มเข้ามามีบทบาทและค่อยๆ ทดแทนนมแม่ ในที่สุด อาหารที่เตรียมให้ลูกจึงต้องคำนึงถึงความสมดุลทางโภชนาการเพื่อให้ลูกได้รับทั้ง พลังงานและสารอาหารจำเป็นอย่างครบถ้วน

เด็กแข็งแรงสุขภาดดีที่ได้รับสารอาหารครบถ้วนจะมีความสดใสร่าเริง เล่นอย่างมีพลัง และตื่นตัว ในการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ในขณะที่เด็กที่ขาดสารอาหารหรือพลังงานอาจส่งผลต่อพัฒนาการของ ร่างกายและพฤติกรรมที่สังเกตได้ เช่น การขาดวิตามินเอ สังกะสี และธาตุเหล็ก ส่งผลให้ดวงตา ไม่สดใส เยื่อบุตาซีด และมองเห็นในที่มืดลำบาก การขาดวิตามินซีทำให้เหงือกมีเลือดออกง่าย และฟันไม่แข็งแรง การขาดโปรตีน กรดไขมันจำเป็น วิตามินซีและวิตามินบี ทำให้ผิวหนังดูแห้ง หยาบ ไม่สดใส การขาดธาตุเหล็กทำให้เหนื่อยง่าย และความสามารถในการเรียนรู้ลดลง เด็กที่ ขาดวิตามินและแร่ธาตุ อาจแสดงออกด้วยพฤติกรรมที่ก้าวร้าว หงุดหงิดง่าย เศร้าซึม หรืออยู่ไม่นิ่ง ซึ่งอาจถูกมองข้ามไปได้ว่าสาเหตุเกิดจากการขาดสารอาหาร ดังนั้นจึงควรสังเกตอาการต่างๆ ควบคู่ไปกับพฤติกรรมการกินของลูก รวมถึงต้องใส่ใจในการคัดสรรอาหารที่ครบคุณค่าให้ลูกทุกมื้อ

นอกจากนี้ เด็กที่อดอาหารความหิวก็ส่งผลเสียต่อเด็กอย่างคาดไม่ถึงเด็กที่ไม่ได้กินอาหารเช้าจะ ส่งผลกระทบต่อพฤติกรรมและการเรียนรู้ เด็กมักจะมีสมาธิสั้นในการทำกิจกรรมที่ต้องใช้ความตั้งใจ จดจ่อมากกว่าเด็กที่ได้กินอาหารเช้า อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะทำคะแนนทดสอบด้านสติปัญญา ได้น้อยกว่าอีกด้วย ซึ่งในมื้อถัดไปเด็กมักไม่ได้กินมากขึ้น เพื่อทดแทนมื้อที่ข้ามไปจึงทำให้เด็กได้ รับพลังงาน วิตามินและเกลือแร่ในระดับต่ำกว่าที่ควรจะเป็น ดังนั้นจึงควรดูแลให้เด็กได้กินอาหาร ที่มีคุณค่าครบทั้ง 3 มื้อ พร้อมทั้งอาหารว่างช่วงเช้าและบ่ายที่มีประโยชน์ เพื่อให้ได้รับพลังงาน ต่อการทำกิจกรรมและการเรียนรู้ตลอดวันรวมทั้งได้รับสารอาหารที่จำเป็นอย่างเพียงพอต่อร่างกาย ที่กำลังเจริญเติบโต

เมื่อถึงวัยหนึ่งเด็กมักจะเลือกกินและปฏิเสธการกินอาหารบางชนิดโดยเฉพาะผักใบเขียวบางคน ไม่ยอมกินข้าว เลือกกินแต่ของชอบที่มักจะเป็นนมปรุงแต่งรสหวาน นมเปรี้ยวขนมต่างๆ ซึ่งทำให้ เด็กอิ่มโดยที่ให้สารอาหารไม่ครบถ้วน การปลูกฝังนิสัยการกินอาหารที่ดีให้กับลูกตั้งแต่ยังเด็ก จึงมี ความสำคัญต่อความชอบและการเลือกกินอาหารเมื่อเติบโตเป็นผู้ใหญ่ ซึ่งเรื่องที่ดูเหมือนเล็กน้อย เหล่านี้ส่งผลต่อการมีสุขภาพที่ดีในระยะยาว พ่อแม่จึงควรฝึกให้ลูกกินอาหารอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะผักและผลไม้ที่ควรมีในทุกมื้ออาหาร เพราะเป็นแหล่งที่ดีของวิตามิน แร่ธาตุ ใยอาหาร และไฟโตนิวเทรียนท์หลายชนิด ซึ่งช่วยเพื่อให้ลูกมีสุขภาพที่ดีและมีผลในการป้องกันโรคเรื้อรัง หลายชนิด ซึ่งปริมาณการกินผักที่เพียงพอต่อวันคือ 3 ส่วน โดย 1 ส่วนเท่ากับผักปรุงสุก 2 ทัพพี หรือผักใบเขียวไม่ผ่านการปรุง 4 ทัพพี (1 ทัพพีเท่ากับประมาณครึ่งถ้วยตวงหรือ 80 กรัม) ส่วนปริมาณการกินผลไม้ที่เพียงพอคือ 2 ส่วนต่อวัน โดย 1 ส่วนเท่ากับส้ม 1 ผลใหญ่ กล้วยน้ำว้า 1 ลูก หรือมะละกอชิ้นพอคำ 6-8 ชิ้น

การบริโภคผักผลไม้ในเด็ก

จึงทำให้เด็กไทยเสี่ยงต่อการเป็นโรคอ้วนและขาดสารอาหาร ดังนั้น การดูแลอาหารการกินของลูกอย่างใกล้ชิด สอนให้ลูกคุ้นเคยกับการกินอาหารที่มีประโยชน์ อย่าหยิบยื่นขนมหวานตามใจลูก จะเป็นการช่วยให้ลูกเติบโตพร้อมกับพฤติกรรมการกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ

สุขภาพเด็ก

นอกจากโภชนาการที่สำคัญต่อการมีสุขภาพดี เด็กในแต่ละวัยต้องได้รับการพัฒนา และสร้างศักยภาพในด้านอื่นๆ ร่วมด้วย ทั้งผ่านกิจกรรมประเภทต่างๆ เพื่อพัฒนา กล้ามเนื้อและทักษะการเคลื่อนไหว การเรียนรู้เพื่อพัฒนาสติปัญญา การพัฒนาด้าน ความฉลาดทางอารมณ์ การปรับตัวเข้ากับสังคม การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ การช่วยเหลือตนเองและผู้อื่น รวมทั้งให้ความรักความอบอุ่นในครอบครัว เพื่อให้ลูก เติบโตอย่างแข็งแรงมีสุขภาพดีและใช้ชีวิตอย่างมีความสุข