มาเข้าร่วมกลุ่มคนรักสุขภาพกัน!

อ่านเพิ่มเติม
เล่นวีดีโอ

เล่นวีดีโอ

เนื้อหาแนะนำ

โพรไบโอติก…ตัวช่วยดูแลสุขภาพผู้หญิงในยุคนี้

ปัญหาสุขภาพในผู้หญิงไทยที่พบบ่อยคือช่องคลอดอักเสบ ซึ่งส่วนใหญ่เกิดจากการติดเชื้อ การติดเชื้ออาจไม่มีอาการอักเสบรุนแรง แต่มักพบปัญหาเรื่องกลิ่นไม่พึงประสงค์ ทำให้ผู้หญิงสูญเสียความมั่นใจ

อ่านต่อ

กระเทียมและเลซิติน ตัวช่วยดูแลหัวใจและหลอดเลือด

ภาวะไขมันในเลือดสูงเป็นปัญหาสุขภาพที่นับวันจะรุนแรงและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น เนื่องจากพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่เปลี่ยนไป เช่น รับประทานอาหารไม่เหมาะสม ขาดการออกกำลังกาย และมีความเครียด เป็นต้น

อ่านต่อ