• ทอรีนเป็นกรดอะมิโนชนิดไม่จำเป็น สังเคราะห์เองได้ในร่างกายจากกรดอะมิโนจำเป็นเมไธโอนีน (Methionine) และกรดอะมิโนซีสเทอีน (Cysteine)
  • ทอรีนจะไปจับกับน้ำดีและเป็นส่วนหนึ่งของน้ำดี ช่วยในการดูดซึมไขมันและวิตามินที่ละลายในไขมัน
  • ช่วยควบคุมการส่งผ่านอิออนและสารต่างๆ ในผนังเซลล์เนื้อเยื่อ โดยเฉพาะหัวใจและกล้ามเนื้อลาย ซึ่งเกี่ยวข้องกับการหดตัวของกล้ามเนื้อ
  • ช่วยทำให้สุขภาพของหลอดเลือดหัวใจดีขึ้น โดยลดการสะสมของเกล็ดเลือด (Platelet Aggregation) และลดการเกิดภาวะหลอดเลือดแดงแข็ง (Atherosclerosis)