ดูแลดวงตาวันนี้ ก่อนสายเกินไป

ดวงตาเป็นอวัยวะที่สำคัญ แต่กลับถูกมองข้ามมากที่สุด เราอาจตรวจสุขภาพทั้งร่างกายได้ แต่กว่าจะได้ดูแลสุขภาพตาก็ต่อเมื่อเริ่มมีอาการผิดปกติแสดงออกมา

อ่านต่อ