ฟาร์มของเราที่ประเทศบราซิลตั้งอยู่ที่เมืองอูบาจารา มีพื้นที่ถึง 7,934 ไร่ (3,136 เอเคอร์) ซึ่งกว้างใหญ่จนสามารถบรรจุฟาร์มอีก 3 แห่งของเราเข้าไปได้

Nut_Trace_Globe_Flag_TLW.gif

ความบริสุทธิ์ของนิวทริไลท์

ที่ฟาร์มแห่งนี้ เราปลูกต้นอะเซโรลา เชอร์รี มากกว่า 138,000 ต้น ซึ่งให้ผลผลิตเชอร์รีประมาณ 2,000 เมตริกตันในแต่ละปี

ต้นเชอร์รีจำนวนมากขนาดนี้จำเป็นต้องใช้ปุ๋ยอินทรีย์ปริมาณมากเช่นเดียวกันในการเจริญเติบโต ปีหนึ่งๆ เราจึงใช้ปุ๋ยอินทรีย์เฉลี่ยสูงถึง 20,300 เมตริกตัน ซึ่งเป็นปริมาณมากเท่ากับความจุของขบวนรถไฟ 232 โบกี้!

ไส้เดือนก็เป็นผู้ช่วยสำคัญของเราเช่นกัน เพราะช่วยผลิตปุ๋ยชีวภาพชนิดเหลวซึ่งให้จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ต่อการเจริญเติบโตของพืช

ความปลอดภัยของนิวทริไลท์

ความปลอดภัยคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งยวดในฟาร์มทุกแห่งของเรา สำคัญมากขนาดที่ว่ามาตรฐานด้านความปลอดภัยของนิวทริไลท์นั้นเหนือกว่าและเกินมาตรฐานจีเอพี (Good Agricultural Practices; GAP หมายถึง แนวทางการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดี)

ทุกอย่างถูกกำหนดอย่างละเอียด อาทิ เครื่องมือและอุปกรณ์ทางเกษตรกรรมของเราจะได้รับการทำความสะอาดและผ่านการฆ่าเชื้อก่อนนำมาใช้งานทุกครั้ง ทั้งนี้เพื่อป้องกันการเติบโตของจุลินทรีย์ต่างๆ

ที่ฟาร์มของเราในประเทศบราซิล เราตรวจสอบน้ำจากทุกแหล่งที่เราให้แก่พืชว่าปราศจากเชื้อโรค รวมทั้งบันทึกระบบชลประทานในฟาร์มของเราลงในเอกสารและแผนที่อย่างละเอียด

ความได้ผลดีของนิวทริไลท์

นักวิทยาศาสตร์ที่ฟาร์มของเราสามารถระบุวันเวลาได้อย่างแม่นยำว่าวันเวลาใดเหมาะสมที่สุดในการเก็บเกี่ยวพืชพันธุ์แต่ละชนิด เพื่อให้แน่ใจว่าส่วนผสมทุกอย่างจะมีประสิทธิภาพสูงสุด เช่น อะเซโรลา เชอร์รี ซึ่งให้ไฟโตนิวเทรียนท์มากกว่า 150 ชนิดนั้น ควรเก็บเกี่ยวในขณะที่ยังไม่สุก ผลยังเป็นสีเขียว ซึ่งจะทำให้ได้ปริมาณวิตามินซีสูงสุด โดยสูงกว่าส้มถึง 50 – 70 เท่า!

ที่จริงแล้ว ฟาร์มของเรามีอะเซโรลา เชอร์รี มากกว่า 80 ชนิด ในจำนวนนี้ 95% เป็นชนิดที่รู้จักกันดี ทั้งนี้ก็เพื่อค้นหาส่วนผสมที่ดีที่สุด สำหรับคุณนั่นเอง