สำหรับพืชที่เราไม่สามารถปลูกเองได้ในฟาร์มของเรา เราก็มีฟาร์มพันธมิตรในอีก 27 ประเทศกระจายอยู่แทบทุกทวีปทั่วโลก ยกเว้นทวีปแอนตาร์กติกา

ฟาร์มพันธมิตรของเราจะต้องได้รับการรับรองโปรแกรมนิวทริเซิร์ท (NutriCert™) และสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ นอกจากนี้ยังต้องให้ความสำคัญกับระบบนิเวศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน ตลอดจนมีความรับผิดชอบต่อสังคมอีกด้วย

ความบริสุทธิ์ของนิวทริไลท์

เราต้องการให้ฟาร์มพันธมิตรที่จัดหาวัตถุดิบให้เราทุกแห่งสามารถตรวจสอบแหล่งที่มาได้ลึกไปถึงดินที่ใช้เพาะปลูก ในส่วนของการเก็บผลผลิตนั้น เราให้ทีมงานแต่ละแห่งบันทึกตำแหน่งพืชที่เก็บเกี่ยวด้วยระบบจีพีเอส (GPS) เพื่อให้แน่ใจว่าพืชจะสามารถเติบโตขึ้นมาใหม่ เป็นการทำการเกษตรแบบยั่งยืน

เราตรวจสอบทุกรายละเอียดอย่างใส่ใจ ในรายการตรวจสอบของโปรแกรมนิวทริเซิร์ท (NutriCert™) นั้นประกอบด้วยหัวข้อมากถึง 76 เรื่องที่ฟาร์มพันธมิตรของเราจะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดเพื่อให้ได้การรับรองจากเรา จึงจะทำงานร่วมกันได้

เอกสารรายละเอียดต่างๆ จะเป็นสิ่งรับประกันพันธุ์พืชแต่ละชนิด และช่วยให้มั่นใจว่าไม่มีการใช้พืชที่ผ่านการตัดแต่งพันธุกรรมใดๆ

ความปลอดภัยของนิวทริไลท์

ส่วนผสมที่ปลอดภัยคือสิ่งเดียวที่นิวทริไลท์ยอมรับได้

ทุกปีเราจะไปที่ฟาร์มพันธมิตร 40-60 ครั้งในช่วงฤดูเพาะปลูก เพื่อตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟาร์มที่นั่นได้ปฏิบัติตามมาตรฐานที่เข้มงวดของโปรแกรมนิวทริเซิร์ท (NutriCert™)

เราต้องรู้จักทุกคนที่เกี่ยวข้อง ฟาร์มพันธมิตรต้องให้ข้อมูลของทีมงานทุกคนที่อยู่ในสายงานการผลิตของพืชแต่ละชนิดทั้งหมดแก่เรา เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับได้

ความได้ผลดีของนิวทริไลท์

เราเสาะหาไปทั่วโลกเพื่อให้ได้พันธุ์พืชที่ดีที่สุดจากแหล่งที่ดีที่สุด มาตรฐานการเพาะปลูกที่สูงของฟาร์มพันธมิตร ทำให้เราได้ผลผลิตที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างที่เราต้องการ

ในขณะที่บางบริษัทพึงพอใจกับการที่ผู้ผลิตส่วนผสมได้ทำตามมาตรฐานจีเอ็มพี (Good Manufacturing Practices; GMP หรือ หลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตอาหาร) แล้ว แต่สำหรับเรา เราต้องการให้ผลิตภัณฑ์ของเราสามารถตรวจสอบย้อนกลับไปถึงแหล่งที่มาของส่วนผสมแต่ละชนิดได้