1

การเลือก

พืชพรรณ

2

การคัดเลือก

เมล็ดพันธุ์

3

การคัดเลือก
ฟาร์ม

4

การเพาะปลูก

5

การเก็บเกี่ยว

6

การสกัด

7

การผลิต

8

การบรรจุ

9

การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้คุณ

การเลือก
พืชพรรณ

เราพบพืชที่เหมาะสมซึ่งมี
ไฟโตนิวเทรียนท์ที่เราต้องการ

ข้อมูลไฟโตนิวเทรียนท์จากพืชจำนวนกว่า 1,300 ชนิด ได้รับการจัดเก็บไว้ในห้องสมุดของเรา ทำให้เรามีวัตถุดิบและส่วนผสมที่ดีที่สุดให้กับผลิตภัณฑ์ของเรา

Process

เราเข้าใจพืช...ลึกลงไปถึงยีน

พืชแต่ละชนิดก็มีรูปแบบของไฟโตนิวเทรียนท์ที่เฉพาะเจาะจงเช่นเดียวกับดีเอ็นเอของคน นิวทริไลท์จึงใช้วิธีศึกษาและเก็บข้อมูลจนสามารถพิมพ์ลายนิ้วมือของพืชออกมาได้เช่นกัน เพื่อค้นหาองค์ประกอบของสารอาหารต่างๆ ที่มีอยู่ในพืชแต่ละชนิด เราใช้เวลานานหลายสิบชั่วโมงในการพิมพ์ลายนิ้วมือของพืชเพื่อให้แน่ใจว่าเราได้พืชพันธุ์ซึ่งมีไฟโตนิวเทรียนท์ที่จะให้ประโยชน์สูงสุดต่อสุขภาพของคน ตรงกับที่เราต้องการจริงๆ

เราทำอย่างไรหรือ... เราก็แค่ทำการทดสอบกว่า 20,000 ครั้ง กับพืช 1,000 ชนิด เพื่อหาส่วนผสมที่ดี่สุดสำหรับผลิตภัณฑ์ 1 ชนิดของเรา นั่นก็คือ นิวทริไลท์ ดับเบิ้ล เอ็กซ์ นี่แค่การทดสอบสำหรับผลิตภัณฑ์เพียงชนิดเดียว!

นั่นคือสิ่งที่เราทำเพื่อให้คุณสบายใจ และเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดสำหรับคุณ

การคัดเลือกเมล็ดพันธุ์

พืชทุกชนิดของเรามีสูติบัตรพืช

แต่ละปีเราเพาะเมล็ดพันธุ์พืชหลายล้านเมล็ดแต่ไม่ใช่ทุกเมล็ดที่เราจะเลือกใช้

Process

ถึงจะเป็นแค่เมล็ดเล็กๆ แต่เมล็ดพันธุ์นี่แหละสามารถสร้างผลลัพธ์ที่แตกต่างให้กับส่วนผสมในผลิตภัณฑ์ของเราได้อย่างมหาศาล

เราเริ่มจากการทดสอบและให้หน่วยงานภายนอกเข้ามาร่วมทำการทดสอบด้วย เพื่อตรวจหาคุณสมบัติความเป็นออร์แกนิคตามธรรมชาติ ความบริสุทธิ์ของสายพันธุ์ ตลอดจนอัตราการงอกของเมล็ดพันธุ์ เราจึงสามารถรับประกันว่าส่วนผสมของเราอุดมด้วยสารอาหารและปราศจากสิ่งปนเปื้อนใดๆ

เมื่อเมล็ดพันธุ์ผ่านการทดสอบแล้ว เราจะระบุหมายเลขรุ่น (Lot number) เพื่อใช้ติดตามการเจริญเติบโตของพืชตลอดช่วงชีวิตของพืชตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดพันธุ์ จนกระทั่งเติบโต และถูกใช้เป็นส่วนผสมของผลิตภัณฑ์ของเราที่ส่งถึงมือคุณ

การคัดเลือก
ฟาร์ม

เราเดินทางเสาะหาไปทั่วโลกเพื่อให้ได้ฟาร์มที่ดีที่สุด
สำหรับการเพาะปลูกพืชที่จะถูกนำมาใช้เป็นส่วนผสม
ของผลิตภัณฑ์นิวทริไลท์

พื้นที่กว่า 15,000 ไร่ (6,000 เอเคอร์) ของฟาร์มชีวภาพที่นิวทริไลท์ครอบครองใน 3 ประเทศ เป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้น!

Process

หากมีพืชพรรณที่เราไม่สามารถปลูกในฟาร์มของเราเองได้ เราจะทำทุกวิถีทาง เพื่อค้นหาฟาร์มที่ดีที่สุดที่จะมาเป็นพันธมิตรกับเรา ฟาร์มซึ่งมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมที่สุดสำหรับพืชแต่ละชนิดที่เราต้องการ

ข้อกำหนดของโปรแกรมนิวทริเซิร์ท (NutriCert™) ช่วยให้เราสามารถติดตามพืชแต่ละชนิดจากฟาร์มพันธมิตรได้อย่างใกล้ชิด และสามารถตรวจสอบวิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนของพวกเราได้ เพื่อช่วยพัฒนาวิถีเกษตรกรรมและชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่เกษตรกรทั่วโลกได้

เราทำการตรวจสอบฟาร์มพันธมิตรทุกฟาร์มถึงปีละ 30-50 ครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่าฟาร์มพันธมิตรของเราได้มาตรฐานตามที่เราต้องการ

การเพาะปลูก

เราตรวจสอบพืชทุกๆ ชั่วโมง
หลังจากที่พืชงอกขึ้นมาจากผืนดิน

พืชพรรณทุกชนิดของเรามีใบสูติบัตรพืชที่บอกรายละเอียดทุกอย่างของพืชนั้น และพืชทุกชนิดเติบโตขึ้นมาโดยปราศจากยาฆ่าแมลงและวัชพืชรบกวน

Process

เราระมัดระวังอย่างยิ่งหากเป็นเรื่องการเพาะปลูกพืชในฟาร์มของเรา เราจะไม่ยอมสิ้นเปลืองเวลาหรือสูญเสียสารอาหารในพืชไปแม้เพียงแต่เศษเสี้ยวเดียว

เราปลูกพืชในดินที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด ให้น้ำที่บริสุทธิ์ที่สุดกับพืช และปฏิบัติตามวิธีการทำการเกษตรแบบยั่งยืนอย่างเคร่งครัด พืชพันธุ์ของเราจึงสมบูรณ์แข็งแรง โดยที่เราไม่ใช้สารเคมีใดๆ ในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชในฟาร์มของเรา สิ่งที่เราใช้ก็คือแมลงดีเพื่อกำจัดแมลงร้าย เหยี่ยวเพื่อป้องกันนกและสัตว์อื่นมาทำลายพืชพรรณ และใช้มือและวิธีธรรมชาติเพื่อกำจัดวัชพืช

การเก็บเกี่ยว

เพื่อเก็บรักษาสารอาหารในพืชให้ได้มากที่สุด
เราจึงเคลื่อนย้ายผลผลิตพืชจากขั้นตอนการเก็บเกี่ยว
เข้าสู่กระบวนการผลิตในเวลาเพียงไม่กี่นาที

เราขนถ่ายพืชจากแปลงเกษตรเข้าสู่เครื่องอบแห้งซึ่งตั้งอยู่ในฟาร์มในเวลาไม่ถึง 20 นาที เพื่อคงระดับสารอาหารในพืชไว้ให้ได้มากที่สุด

Process

เมื่อถึงเวลาที่พืชเติบโตจนถึงเวลาที่มีระดับสารอาหารสมบูรณ์สูงสุด เราจะอยู่ที่ฟาร์มพร้อมที่จะเก็บเกี่ยว ไม่ว่าจะกลางวันหรือกลางคืน

นักวิจัยการเกษตรของนิวทริไลท์ทำการทดลองหาช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสมที่สุด เราจะบันทึกทุกสิ่งทุกอย่างเอาไว้ในทุกๆ นาที นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราจึงต้องทำงานอย่างรวดเร็ว เพื่อป้องกันการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ เราจึงได้ส่วนผสมที่บริสุทธิ์ ปลอดภัย และได้ผลดีมากที่สุด

การสกัด

การเก็บรักษาคุณค่าทางอาหารของพืช
คือจุดแข็งที่เราไม่เป็นสองรองใคร

ตั้งแต่เปลือก เมล็ด ราก ไปจนถึงใบ เราสกัดหรือทำให้ส่วนต่างๆ เหล่านี้ของพืชแห้ง ซึ่งทำให้เราสามารถคงคุณค่าสารอาหารของพืชเอาไว้ได้มากที่สุด

Process

เราเริ่มกระบวนการอบพืชให้แห้งตั้งแต่ในฟาร์มโดยใช้เครื่องมือที่ผ่านการทดสอบและรับรองว่าปราศจากสิ่งปนเปื้อน

การทำงานอย่างรวดเร็วทำให้จุลินทรีย์หมดโอกาสเจริญเติบโต และส่วนที่เหลือของพืชซึ่งไม่ได้ใช้จะกลับคืนสู่ผืนดินเพื่อเป็นปุ๋ยอินทรีย์ต่อไป

การผลิต

ระหว่างการผลิต เราตรวจวิเคราะห์
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดกว่า 200 ครั้ง

ในแต่ละปี เราตรวจสอบคุณภาพส่วนผสมทุกชนิดของเรามากถึง 500,000 ครั้ง

Process

เราไม่ต้องการให้ใครมาทำแทนเราหากเป็นเรื่องความปลอดภัยของลูกค้าของเรา

นั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมเราถึงทำได้เหนือกว่าและดีกว่ามาตรฐานเสมอ ซึ่งหมายถึงการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดถึง 200 ครั้งตลอดกระบวนการผลิต และบันทึกข้อมูลส่วนผสมทุกชนิดอย่างละเอียด

เราไม่ได้ทำเพื่อแค่ตรวจหาอัตลักษณ์ของวัตถุดิบเท่านั้น แต่เพื่อความมั่นใจว่าวัตถุดิบเหล่านี้มีปริมาณสารอาหารตามที่เราต้องการด้วย

มาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ของเราได้รับตรวจสอบมาตลอดทุกขั้นตอน เรารู้ทุกอย่างเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ตั้งแต่เริ่มต้นจนถูกส่งออกไปถึงมือคุณ ว่าใคร อะไร เมื่อไร ที่ไหน และทำไม

การบรรจุ

การบรรจุหีบห่อที่ทนทานแข็งแรง
ช่วยให้ผลิตภัณฑ์ปลอดภัย ไม่เสียหายก่อนถึงมือคุณ

เราทดสอบบรรจุภัณฑ์ด้วยวิธีต่างๆ เช่น เขย่า บีบ อัด บิด เอ็กซ์เรย์ ปีละมากกว่า 30,000 ครั้ง

Process

เราเขย่าผลิตภัณฑ์ บีบ และนำไปไว้ในสภาพแวดล้อมที่สุดขั้ว

เราจึงมั่นใจได้ว่าบรรจุภัณฑ์ของเราทนทานต่อทุกสภาวะก่อนจะถูกส่งถึงมือคุณ

การส่งมอบ
ผลิตภัณฑ์ให้คุณ

เราทำทุกอย่างนี้ด้วยกัน

ตั้งแต่หว่านเมล็ดลงในดินไปจนถึงผลิตภัณฑ์เสริมอาหารในมือคุณ

Process

กระบวนการตรวจสอบย้อนกลับของเราเริ่มต้นและสิ้นสุดที่การส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดแก่คุณ

การได้รู้ว่าส่วนผสมแต่ละชนิดมาจากไหน และได้เห็นทุกขั้นตอนการผลิต ช่วยให้คุณมั่นใจที่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ตัวคุณเองและครอบครัว

เราเป็นมากกว่าผู้ผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เราเชื่อว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะรู้ เห็น และเข้าใจผลิตภัณฑ์ที่คุณบริโภค

นั่นเป็นเหตุผลที่ทำให้เรากล้าเปิดเผยตัวตนเพื่อให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์การตรวจสอบย้อนกลับของนิวทริไลท์